O firmie

Projekty drogowe

Oferujemy kompleksowe wykonanie projektów związanych z infrastrukturą drogową wraz ze specjalistyczną infrastrukturą towarzyszącą.

Geodezja

Wykonujemy mapy sytuacyjno-wysokościowe, podziały działek, wznowienia i okazania granic, pomiary powykonawcze, inwentaryzację geodezyjną.

Inwestycje

Prowadzimy Project Management co w przypadku procesu inwestycji budowlanych oznacza kierowanie kompleksowym procesem budowlanym.